Om oss

VARFÖR VÄLJA OSS?

C&M projekt AB arbetar med projektledning för hela byggprocessen. Vår affärsidé är att med engagemang och kompetens utgöra drivkraften i fastighetsprojekt.

Just detta engagemang och service är viktigt för oss, vi vill ge våra kunder bästa möjliga service. I detta engagemang ingår även att se till att våra kunder får det bästa resultatet med hänsyn till ekonomi, estetik och teknik, allt efter kundens önskemål.

Vi ansvarar för projektets tidplan och att kraven på ekonomi, kvalitet och miljö uppfylls.
Vi utgår från kundens behov och arbetar engagerat och målmedvetet för att uppfylla deras mål.
Vi har en jämn fördelning mellan män och kvinnor – något som uppskattas av våra kunder.
Vi för alltid en dialog med samtliga projektintressenter. Vi nöjer oss inte med att vår kund blir nöjd utan att även kundens kund, t ex lokalhyresgästen får del av vår service och kunskap.
Vi kombinerar bred teknisk kompetens med en hög servicenivå.

VÅR MILJÖPOLICY

C&M projekt ska vara och uppfattas som ett miljövänligt företag. Utifrån vårt interna arbete och våra kunders krav och behov ska vi främja ett långsiktigt miljöarbete och en hållbar samhällsutveckling.

C&M projekt ska utveckla känslan av ansvar för miljö hos de anställda och kontinuerligt utveckla medarbetarnas kunskap inom området.

C&M projekt ska arbeta förebyggande och eftersträva ständig förbättring av miljöarbetet.

C&M projekt ska verka för att material och metoder som ger minskad miljöbelastning används, både internt och i uppdrag.

C&M projekt ska sträva efter minskad energianvändning och minskning av utsläpp och avfall, både internt och i uppdrag.

C&M projekt ska utifrån våra kunders krav samt tillämplig miljölagstiftning sträva efter att bedriva vår verksamhet med största möjliga miljöhänsyn i uppdrag och internt. Vi ska visa öppenhet i företagets miljöarbete och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

VÅR MILJÖPOLICY

C&M projekt ska vara och uppfattas som ett miljövänligt företag. Utifrån vårt interna arbete och våra kunders krav och behov ska vi främja ett långsiktigt miljöarbete och en hållbar samhällsutveckling.

C&M projekt ska utveckla känslan av ansvar för miljö hos de anställda och kontinuerligt utveckla medarbetarnas kunskap inom området.

C&M projekt ska arbeta förebyggande och eftersträva ständig förbättring av miljöarbetet.

C&M projekt ska verka för att material och metoder som ger minskad miljöbelastning används, både internt och i uppdrag.

C&M projekt ska sträva efter minskad energianvändning och minskning av utsläpp och avfall, både internt och i uppdrag.

C&M projekt ska utifrån våra kunders krav samt tillämplig miljölagstiftning sträva efter att bedriva vår verksamhet med största möjliga miljöhänsyn i uppdrag och internt. Vi ska visa öppenhet i företagets miljöarbete och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.