Projekt

Nyproduktion av flerbostadshus med gård och parkering i närheten av Jakobsbergs centrum.

Projekt

Nyproduktioner av bostäder

Uppdragsgivare

HSB Bostad AB

Uppdrag

Kontrollansvar enligt PBL

Bostad

Brf Engelbrektshöjden

I närheten av Jakobsbergs centrum uppförde HSB Bostad ett nytt kvarter innefattande 109 st bostadsrättslägenheter fördelat på tre huskroppar. Mellan husen iordningställdes en gård men tillhörande komplementbyggnader i form av sophus och cykelförråd samt nya parkeringsplatser till de boende. Byggnaderna certifierades enligt standarden Miljöbyggnad, nivå silver.

C&M projekts uppdrag bestod i att tillhandahålla kontrollansvar enligt PBL. Detta arbete innefattar bland annat att upprätta kontrollplan, utföra löpande kontroller under både projektering och produktion i syfte att säkerställa att de tekniska egenskapskraven enligt PBL uppfylls, samordna och medverka vid tekniska samråd, utföra arbetsplatsbesök, ta fram utlåtande inför etappvisa slutsamråd, sammanställa och ansöka om slutbesked, mm.