Projekt

Barkarby växer så det knakar och alldeles intill Bällstaån byggs Brokvarteret med 409 hyresrätter.

Projekt

Nyproduktion av hyresrätter, lokaler, garage och innergård.

Uppdragsgivare

Magnolia Bostad AB (Slättö)

Uppdrag

Byggledning och projektstöd avseende installationssamordning.

Bostad

Brokvarteret

I den nya stadsdelen Barkarbystaden i Järfälla bygger Magnolia Bostad AB och Slättö 409 nya hyresrätter, 11 lokaler, garage och innergård. Här har C&M projekt i uppdrag att hjälpa Magnolia under produktionsfasen (2022-2025) med byggledning och projektstöd avseende installationssamordning.

I detta projekt som är upphandlat som en totalentreprenad är det Mecon Bygg AB som är totalentreprenör. Då detta projekt är en del av en ny stadsdel är utförandet till vissa delar villkorat i exploateringsavtalet med Järfälla kommun. Projektet utförs i en utmanande miljö då det inom exploateringsområdet sker mycket annan byggnation samtidigt och samordning krävs med övriga byggherrar, entreprenörer och kommunen. Arbetsområdet är trångt och samtidigt byggs ny infrastruktur i form av broar och nya lokalgator. Inom projektet jobbar man med certifiering enligt Svanen samt med taxonomi.