Projekt

C&M Projekt hjälper Castellum bygga två lager- och logistikbyggnader i Brunna industriområde.

Projekt

Nyproduktion av två lager- och logistikbyggnader

Uppdragsgivare

Castellum AB

HYRESGÄST

Ej klart vid projektstart

Uppdrag

Projektledning, projekteringsledning och kontrollansvarig enligt PBL.

ARKITEKT

EttElva Arkitekter

Industri

Brunna Industriområde

C&M Projekt projektleder uppbyggnaden av två lager-/logistikbyggnader i Brunna industriområde, Kungsängen, åt Castellum AB. Produktionen kommer pågå i ca ett år och vara färdigställt under kvartal 1 och kvartal 4 år 2019.

Projekten utförs genom två totalentreprenader, den ena genom traditionell upphandling och den andra genom partnering. Byggnadernas väggar består av sandwichelement och stommens bärande element utgörs av en stålkonstruktion. Projekten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Byggnaderna ligger på Mätarvägen 45 respektive Mätarvägen 9 och de har en area på ca 15 000 kvm BTA respektive ca 9 000 kvm BTA.