Projekt

I Nordens högsta byggnad, Karlatornet i Göteborg, öppnar Clarion nytt hotell med 300 rum, konferensanläggning, spa och restauranger.

Projekt

Projektledning av ett nytt Clarion Hotel i Karlatornet.

Uppdragsgivare

Nordic Property Management AB

HYRESGÄST

Strawberry

Uppdrag

Projekterings- och projektledning av hyresgästens egna entreprenader samt samordning med övriga entreprenader i fastigheten.

Hotell

Clarion Hotel Karlatornet

C&M Projekts göteborgskontor har sedan 2017 haft i uppdrag av Nordic Property Management AB att projektleda skapandet av Clarion Hotel Karlatornet. Vårt uppdrag i projektet är att hjälpa hotelloperatören med projekteringsledning och projektledning av deras egna entreprenader samt samordna dessa mot övriga entreprenader i fastigheten.

Karlatornet med sina 75 våningar och 245 meter är vid färdigställandet Nordens högsta byggnad. Hotellet kommer att uppta 17 000 kvadratmeter och inrymma 300 hotellrum, konferensanläggning, spa, restauranger och barer. Projektet som både är stort och komplext har påverkats av yttre faktorer vilket lett till en förlängd tidplan. Detta har också påverkat C&M projekts uppdragsgivares projekt. Inflyttning av tornets bostäder påbörjades sensommaren 2023 och hotellets öppning är planerad till sommaren/hösten 2024, då tornet ska vara helt färdigställt och färdiginflyttat.