Projekt

Projektets syfte har varit att etappvis förse Karolinska Institutets Campus Syd med toppmoderna forskningslokaler för ett institutionsövergripande arbetssätt.

Projekt

Framtidens LAB. Projektledning av forskningslokaler till Campus Syd.

Uppdragsgivare

Akademiska Hus

HYRESGÄST

Karolinska Institutet

Vårdlokal

Forskningslaboratorium ANA Futura

Projektet omfattar ombyggnation i tre etapper, totalt 12 300 kvm, till Karolinska Institutets forskningsavdelning ANA Futura. Syftet har varit att etappvis förse universitetsområdet Campus Syd med toppmoderna forskningslokaler för ett institutionsövergripande arbetssätt.

Lokalerna i ANA Futura delas av Institutionen för Laboratoriemedicin (LabMed), Institutionen för medicin i Huddinge/Centrum för Infektionsmedicin (CIM), Institutionen för Odontologi (DENTMED), Studenthälsan samt Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC). Tanken bakom utvecklingen av ANA Futura är att skapa laboratorier utrustade för spetsforskning där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på ett gemensamt forskningsintresse.

Temaindelade lokaler ger forskarna enklare tillgång till avancerad utrustning och nya kontakter och möten skapas i stimulerande arbetsmiljö över institutionsgränserna. Mycket höga krav har ställts på byggnadens utformning och tekniska försörjning för avancerad forskning.