Projekt

I Norra Djurgårdsstaden omvandlas en gasklocka till en ny musik- och kulturscen.

Projekt

Ombyggnad av gasklocka till musik- och kulturscen.

Uppdragsgivare

Cirkus Venues

Uppdrag

Projektstöd under program- och projekteringsskede samt framtagande av IT-underlag för hyresgästens arbeten.

Kulturbyggnad

Gasklocka 2 – Gasometer

I projektet att omvandla Gasklocka 2, Gasometer, i Norra Djurgårdsstaden till en ny musik- och kulturscen hjälper C&M projekt hyresgästen Cirkus Venues genom att vara deras projektstöd under program- och projekteringsskedet samt genom att ta fram IT-underlag för deras arbeten.

Gasklocka 2 är en kulturklassad byggnad med en speciell byggnadsform som är tänkt att när den öppnar som musik- och kulturscen år 2026 ska ha ett flexibelt användningssätt. Projektet har högt ställda miljökrav där bland annat Stockholms stads miljökrav, hyresgästens krav på materialval och naturresurser samt återbruk av fasadtegel kan nämnas. Omvandlingen av den fd gasklockan och utvecklingen av hela området har uppmärksammats i flera mediala sammanhang.