Projekt

Stambyte och upprustning av tre 1940-talsfastigheter med kulturhistoriskt värde.

Projekt

Upprustning och stambyte av totalt 78 lägenheter.

Uppdragsgivare

AB Stockholmshem

Uppdrag

Projektledning och KA enligt PBL

Bostad

Hägerstensåsen

På Hägerstensåsen i Stockholm har C&M projekt på uppdrag av Stockholmshem varit projektledare och kontrollansvarig enligt PBL vid upprustning och stambyte av fastigheterna Reversen 3, Köpeskillingen 2 och Växeln 2.

Projektet genomfördes under åren 2019-2023 och omfattade totalt 78 lägenheter. Stora utmaningar med fuktproblematik i fastigheterna resulterade i en förlängd produktionstid, många fuktmätningar och tillskott av värme och avfuktning.

Hyresgästerna evakuerades och flyttades mellan de tre i projektet ingående fastigheterna och evakueringsplanerna togs fram i nära samarbete med ramavtalad flyttentreprenör för att göra processen så smidig som möjligt för hyresgäster och entreprenörer.

Fastigheterna är från 1940-talet och av kulturhistorisk betydelse med antikvariska värden, vilket exempelvis genererade i varsam renovering och bevarande av befintliga fönster och snickerier. Förutom Stockholmshems egna miljökrav användes och bedömdes valda byggmaterial med Byggvarubedömningen.