Projekt

Fastigheten Hilton 2 i Frösunda genomgick mitt under pandemin total ombyggnad och modernisering.

Projekt

Ombyggnad av kommersiell fastighet till kontor, co-working, restauranger, konferens och gym.

Uppdragsgivare

Fastpartner

Uppdrag

Projekt-, projekterings- och byggledning, KA enligt PBL, kalkyl och BAS P.

Kontor

Hilton 2 Frösunda

Under 2020-2023 utförde Fastpartner total ombyggnad och modernisering av fastigheten Hilton 2 i Frösunda, Solna. Åtgärder utfördes såväl invändigt som utvändigt med solpaneler på fasader och tak, nya installationer, nya rumsbildningar och en takterrass. Arbetet utfördes som totalentreprenader (ABT06) med olika entreprenörer för olika delar av ombyggnaden. Projektet startade precis innan pandemin slog till vilket påverkat och ändrat förutsättningarna under projektets gång. Produktionen har utförts med kvarsittande hyresgäster i fastigheten och inflyttningar av nya hyresgäster under produktionsskedet vilket ställt krav på god samordning och arbetsberedning av alla inblandade i projektet.

I och med ombyggnaden har fastigheten gått från att ursprungligen vara anpassad till en och samma hyresgäst till att vara en modern kontorsfastighet som inhyser ett flertal nya hyresgäster och även vara en mötesplats för omgivningen med flera restauranger, coworkyta och gym i gatuplan. Fastigheten har blivit en av Fastpartners “toppfastigheter” med i princip noll vakanser. Byggnaden certifieras enligt WELL-certifiering och med BREAM platinum-certifikat.