Projekt

Projekt

Ombyggnad och tillbyggnad av skola

Uppdragsgivare

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)

HYRESGÄST

Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Uppdrag

Projekteringsledning, projektledning och byggledning

Skola

Kämpetorpsskolan

Kämpetorpsskolan byggdes i början av 1950-talet och är grönklassad av Stockholms stadsmuseum utifrån sina kulturhistoriska värden. Ombyggnaden och tillbyggnaden av skolan är en del i det så kallade Kämpetorpsprojektet som utöver skolan även omfattar en dubbel idrottshall, en fotbollsplan och en förskola. I fokus står skolbarnens möjlighet till spel och lek.

Vårt uppdrag är att leda och samordna projektet med om- och tillbyggnaden. Ombyggnaden görs med stor varsamhet och den 9 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden ska certifieras enligt standarden Miljöbyggnad, nivå silver.

Som alltid är kommunikationen en central del och i detta fall har vi löpande dialog med byggbolag, arkitekter, skolledning och övriga parter i projektet – dels för att optimera skolbygget, dels för att samverka och hitta de bästa lösningarna för helheten.

Projektet följer tidsplanen och skolan ska vara inflyttningsklar hösten 2020. Ett spännande uppdrag som kommer att tjäna generationer av barn och ungdomar.