Projekt

Äldre antikvariska värden återskapades och bevarades när fastigheten Konsthallen 15 på Djurgården i Stockholm genomgick en omfattande ombyggnad.

Projekt

Rivning del av byggnad, ombyggnad av kontor och restaurang till hotell, bageri och skaldjursrestaurang samt överglasning av gränd.

Uppdragsgivare

Qarlbo Property AB

Uppdrag

Projekt-, projekterings- och byggledning, KA enligt PBL, installationssamordning, kalkyl och BAS P.

Hyresgäst

Backstage Hotel

Hotell

Konsthallen 15 – Backstage Hotel

Under åren 2020-22 genomförde Qarlbo Property AB en omfattande ombyggnad av fastigheten Konsthallen 15 på Djurgården som innebar rivning av del av byggnad och ombyggnad av kontor och restaurang för nytt hotellkoncept. Projektet Konsthallen 15 omfattar förutom återskapande av fasader och den gamla verandan på sommarpaviljongen även tillskapande av åtta unika och individuella sviter, bageri och skaldjursrestaurang samt inglasning av gränden mellan Konsthallen 2 och 15. Den tillskapade glasade ytan fungerar som gemensam lobby för hotellen i de två fastigheterna. I det här projektet hade C&M projekt ett helhetsuppdrag och hjälpte beställaren med projektledning, projekteringsledning, KA enl PBL, byggledning, installationssamordning, kalkyl, BAS P samt projektledare åt hyresgäst/operatör.

Trots ett omfattande ingrepp i fastigheten och ändring i planlösning lyckades man både behålla och återskapa många av fastighetens äldre antikvariska värden. Mycket arbete lades ner på demontering, renovering och återmontering av snickerier och dörrar. Mitt under pågående projekt togs beslut om en genomgripande konceptändring, vilket ställde höga krav på samordning och omprojektering under pågående produktion. Hög närvaro på plats, tätt samarbete med verksamheten och beställaren som hade hotell- och museeieverksamhet i drift i fastigheten intill och ett stort engagemang gjorde att projektet kunde levereras i tid och enligt ekonomiska mål. Fastigheten är certifierad enligt BREAM in use.