Projekt

Upprustning med energiåtgärder åt Einar Mattsson Fastighets AB resulterade i pris för innovativt hållbarhetsarbete.

Projekt

ROT av bostäder

Uppdragsgivare

Einar Mattsson Fastighets AB

Uppdrag

Byggherreombud, projektledning och projekteringsledning.

Bostad

Kv Landsfogden

C&M Projekt har hjälpt Einar Mattsson Fastighets AB med upprustning av de K-märkta fastigheterna Landsfogden 4 och 6 genom att inta rollerna som byggherreombud, projektledare och projekteringsledare. I uppdraget som byggherreombud har C&M Projekt bland annat ansvarat för förstudien med åtgärdsprogram för fastigheterna inklusive energiutredning.

Projektfastigheterna ligger i Bagarmossen och innefattar totalt 89 lägenheter fördelat på ca 5000 kvm. Husen byggdes av Einar Mattsson i början av 1950-talet och har behållits i egen förvaltning sedan dess. Upprustningen genomfördes 2013-2015. Förutom stambytet innefattade renoveringen även en tilläggsisolerad fasad och energibesparande åtgärder såsom byte av fönster samt installation av FTX-ventilationssystem. Ventilationen går på fasaden för att inte uppta yta i lägenheten för de boende. Energiåtgärderna gav ett rejält resultat, efter stambytet sjönk kostnaderna för uppvärmningen med 80 procent!

Projektet tilldelades även pris för innovativt hållbarhetsarbete av Swedish Green building councils. Motivering löd:

”Priset går till Einar Mattsson Byggnads AB för deras ROT-renovering av Kv Landsfogden 6 i Bagarmossen i södra Stockholm. Einar Mattsson Byggnads AB har systematiskt och modigt genomfört ett mycket imponerande ROT-projekt i flera bostadshus från 50-talet. De valda energieffektiviseringsåtgärderna är både kraftfulla och väl avvägda. Ombyggnader av lägenheter har skett med stor omsorg om och respekt för de boende och byggnaden. Under projektet har det pågått en brett inbjuden dialog och påverkansmöjlighet som främjat goda kontakter mellan boende, hantverkare och hyresvärd. En innovativ och lyhörd dialog med resultat som ökad trygghet, ökad tillgänglighet, bibehållen skönhet och kvalitet samt starkt minskad energianvändning som också gett en hållbar modell för kommande ROT-projekt.”

Förutom detta pris så nominerades även projektet till ”Årets bygge” av Byggindustrin år 2016, men där räckte det tyvärr inte hela vägen till en prismedalj.