Projekt

Detta projekt innefattade både renoveringar av lokaler med pågående verksamheter i samt anpassningar av tomma lokaler för nya hyresgäster.

Projekt

Hyresgästanpassningar, energiutredning, renovering av allmänna utrymmen.

Uppdragsgivare

KLP Fastigheter AB

Uppdrag

Projektledning, projekteringsledning och byggledning.

Hyresgäster

KVIK, De Lage Landen, Add Nature, Addtech, Soundtrack, KLP Fastigheter och Clear Channel.

Kontor  |  Handel 

Kv Såpsjudaren 15

I detta uppdrag har C&M Projekt hjälpt KLP Fastigheter med hyresgästanpassningar av kontor och butiker i kvarteret Såpsjudaren 15, på adressen Birger Jarlsgatan 43. I projektet genomfördes även en renovering av allmänna utrymmen samt en energiutredning avseende energi och klimat för hela fastigheten. Då flera av hyresgästerna hade sina verksamheter i drift under renoveringarna krävdes en noggrann samordning för att deras verksamheter inte skulle bli störda.

I bottenvåningen var det hyresgästerna KVIK och Add Nature som fick nyrenoverade butikslokaler. På plan 4-7 var det hyresgästerna De Lage Landen och Addtech som hade kvarvarande verksamhet medan KLP Fastigheter, Soundtrack och Clear Channel flyttade in som nya hyresgäster i de renoverade kontorslokalerna.

Projektet pågick 2014-2016 och C&M Projekt ansvarade för projektledning, projektering och byggledning. Totalt omfattade projektet ca 6 000 kvm BTA.

KLP Fastigheter AB ägs av den Norges största pensionsbolag, KLP.