Projekt

Kvarteret Ferdinand 9 med hyresrätter, trygghetsboende, LSS-boende, livsmedelsbutik och garage växer fram i Spånga.

Projekt

Nyproduktion av flerbostadshus, innergård, garage och livsmedelsbutik.

Uppdragsgivare

Magnolia Produktion AB

Hyresgäst

Heimstaden, Vardaga, Coop, Stadsdelsförvaltningen

Uppdrag

Byggledning

Bostad, handel

Kvarteret Ferdinand 9

På Ferdinand 9, inte långt från Spånga centrum, bygger Magnolia Produktion AB och Heimstaden AB ett blandat bostadskvarter med 141 stycken hyresrätter, varav 11 stadsradhus, 6 LSS-boenden, 80 trygghetsboenden med gemensamhetsytor, livsmedelsbutik om ca 4 000 kvm samt garage i två plan och innergård.

På uppdrag av Magnolia bistår C&M projekt med byggledning under produktionsfasen som pågår under åren 2021-2024. Entreprenaden är köpt enligt ABT 06 och Consto Sverige AB är totalentreprenör. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Byggarbetsplatsen är trång och ligger intill järnvägen samt med pågående byggprojekt intill och runtomkring fastigheten. Detta har ställt krav på samordning och dialog med övriga aktörer och intressenter i området. På fastigheten byggs också en fristående nätstation åt Ellevio.