Projekt

Projekt

Nyproduktion av bostäder

Uppdragsgivare

AB Stockholmshem

Uppdrag

Projektledning och kontrollansvar enligt PBL

Bostad

Kvarteret Golvläggaren

Precis intill tvärbanans station Årstadal bygger Stockholmshem kvarteret Golvläggaren med 153 hyreslägenheter, från 2:or till 5:or. Här kommer det också att finnas en förskola, en livsmedelsbutik och garage med plats för både bilar och motorcyklar.

Lägenheterna har hög utrustningsstandard och Innergården är barnvänlig med lekplats, sittplatser och planteringar.

Golvläggaren byggs i anslutning till systerkvarteret Syllen och kommer precis som Syllen att certifieras enligt standarden Miljöbyggnad, nivå silver. Kvarteret ligger mellan två tunnlar med spårbunden trafik och höga krav ställs på projektledningen i fråga om struktur, planering och kommunikation.