Projekt

Huset är Stockholmhems första studentbostadsbygge och därmed ett pilotprojekt där vi fick vara med i den inspirerande processen att sätta en ny standard för framtiden.

Projekt

Ombyggnad och tillbyggnad av studentbostäder

Uppdragsgivare

AB Stockholmshem

Uppdrag

Projektledning, byggkontrollombud och kontrollansvar enligt PBL

Bostad

Kvarteret Sjöbotten

Projektet att omvandla ett kontorshus till studenthus gav oss på C&M en möjlighet att visa upp hela vårt register av kompetens, erfarenhet och engagemang. 

Lägenheterna har ett utmärkt läge några minuters promenadväg från pendeltågsstationen. Därifrån kommer man såväl till centrala Stockholm som till Södertörns högskola på tio minuter.

Projektet omfattar 279 studentlägenheter som tillsammans bildar Älvsjö studenthem. 186 av de 279 lägenheterna är inrymda i ombyggda kontorslokaler från 1970-talet. Här finns även en bollhall och en 900 kvm stor träningslokal. Resterande 93 lägenheter ligger i två tillbyggnader, bestående av prefabricerade lägenhetsmoduler.

I de tidigare kontorslokalerna har nya väggar satts in tillsammans med nya stammar, ny ventilation och ny el. Projektet har även inneburit ändring av detaljplanen, ny fastighetsbildning och givetvis också anpassningar till dagens krav på brandsäkerhet och tillgänglighet.