Projekt

Projektutveckling av nya Svanenmärkta bostäder åt Skanska Nya Hem i Göteborg. Projektet ligger vid Änggårdsbergen där exploateringen sker genom ett konsortium av flera aktörer i området.

Projekt

Projektutveckling av nya bostäder.

Uppdragsgivare

Skanska Sverige AB

Uppdrag

Projektutveckling från tidigt skede till inflyttad byggnad.

Bostad

Södra Änggården

Projektutveckling av nya Svanenmärkta bostäder åt Skanska Nya Hem i Göteborg. Projektet ligger vid Änggårdsbergen, i centrala Göteborg, där exploateringen sker genom ett konsortium av flera aktörer i området.

Inom projektet ingår att ta fram en ny detaljplan för att kunna bygga bostäder i det tidigare industriområdet. Området är en del av Göteborgs stora satsning BoStad2021, som innebär att delar ska vara klart till stadens 400-års jubileum år 2021. BoStad2021 bygger på ett tätt samarbete mellan näringslivet och kommunen där många parallella processer krävs för att snabbt möjliggöra skapandet av 7000 nya bostäder, utöver den normala bostadsproduktionen. Allt ska vara klart till år 2021.

C&M Projekt har drivit projektet under en period fram till och med januari 2019 då Skanskas projektledare var åter från tjänstledighet.