Projekt

Efter drygt 100 års tjänst hade dagens krav hunnit ikapp Stockholms Sjukhems ursprungliga huvudbyggnad.

Projekt

Ombyggnad vårdlokaler

Uppdragsgivare

Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Uppdrag

Projektledning, projekteringsledning, byggledning samt kontrollansvar PBL

Vårdlokal

Stockholms Sjukhem

Hus A behövdes omfattande ombyggnation för att klara dagens krav på vårdhygien, arbetsmiljö, tillgänglighet och flexibilitet.

Rivning till stomme och ny rumsindelning. Nya installationer för ventilation, kyla, värme, sprinkler, medicinska gaser, kallelsesystem, el, tele och data och två helt nya hissar. Dessutom utvändig omfärgning av fasad, nytt plåttak och delvis påbyggnad för fläktrum var några av momenten i denna omfattande ombyggnation.

Hela projektet genomfördes i direkt anslutning till vårdavdelningar med ljudkänsliga patienter – något som ställde höga krav både på planering och på kommunikationen med vårdpersonal, drift, sjukhemsledning och övriga aktörer. Samtidigt var det viktigt att arbeta med stor varsamhet för att inte riskera oplanerade el- och vattenavbrott.

Ombyggnaden är nu avslutad och vi har fått fortsatt förtroende i form av nya uppdrag från samma uppdragsgivare.