Projekt

Nyproduktion ungdomslägenheter inom Kv Capella 2 i Botkyrka kommun.

Projekt

Nyproduktion av bostäder

Uppdragsgivare

Wästbygg Projektutveckling AB

Uppdrag

Kontrollansvar enligt PBL

Bostad

Studentlägenheter på Solskensvägen

På Solskensvägen i Tullinge har Wästbygg Projektutveckling uppfört 155 st nya ungdomsbostäder i två huskroppar med en total yta om ca 6500 m2. Stommen utfördes med prefabricerade moduler i trä. I anslutning till husen har ett stort parkområde med utegym anlagts.

C&M projekt har från bygglovsskede fram till färdigställande tillhandahållit kontrollansvar enligt PBL. Arbetet innefattade bland annat att upprätta en kontrollplan för grundläggningen och en för husbyggnaden, utföra löpande kontroller under både projektering och produktion, samordna och medverka vid etappvisa tekniska samråd, utföra arbetsplatsbesök, ta fram utlåtande inför slutsamråd, sammanställa och ansöka om slutbesked.