Projekt

Styrpinnen 15 är en hörnfastighet vid Kungsträdgårdsgatan – Näckströmsgatan som uppfördes 1899-1901 som ett av Stockholms första bankpalats år Hernösands Enskilda Bank. Byggnaden ritades av Erik Lallerstedt som bland annat även har ritat Kungliga tekniska högskolan.

Projekt

Fastighetsutveckling med om- och påbyggnad av fastighet

Uppdragsgivare

Vasakronan AB

Uppdrag

Projektledning, projekteringsledning, BAS-P, byggledning, KA enl PBL

Kontor

Styrpinnen 15 – Bankpalatset

Vasakronan totalrenoverar fastigheten Styrpinnen 15 vid Kungsträdgården. Utöver att det befintliga huset byggs om med ny planlösning, nya tekniska installationer och en påbyggnad i tre plan så sker även en grundförstärkning nere i källaren med nya stålrörspålar.

Byggnaden som uppfördes i slutet av 1800-talet och är ritad av Erik Lallerstedt. Den byggdes åt Hernösands Enskilda Bank, och även sista hyresgäst före projektstarten var en bank. Delar av byggnaden är kulturhistoriskt skyddade, så bland annat bevaras de vackra trapphusen mot Kungsträdgårdsgatan och Näckströmsgatan liksom även det ursprungliga styrelserummet på andra våningen.

Exteriört från Kungsträdgårdsgatan så kommer byggnaden att se likadan ut. Den del av huskroppen som finns längs Näckströmsgatan får en påbyggnation i trä och plåt och med solceller och sedum på taket. Totalt handlar det om en tillbyggnad på 500 kvm, den sammanlagda ytan i huset blir ca 4300 kvm.

C&M projekts uppdrag är att tillhandahålla projektledning, projekteringsledning, BAS-P, byggledning och kontrollansvar enligt PBL.