Kv Bonden Mindre 14

Kv Bonden Mindre 14

Projekt Vård- och omsorgsboende utökas med nio rum för demensboende.  Projekt Utökning av vårdlokaler, stamrenovering Uppdragsgivare Andersson Company Förvaltning AB Uppdrag Projektledning, projekteringsledning, byggledning, kalkyl, KA enl PBL, BAS P Hyresgäst...
Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem

Projekt Efter drygt 100 års tjänst hade dagens krav hunnit ikapp Stockholms Sjukhems ursprungliga huvudbyggnad. Projekt Ombyggnad vårdlokaler Uppdragsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem Uppdrag Projektledning, projekteringsledning, byggledning samt kontrollansvar PBL...
Forskningslaboratorium ANA Futura

Forskningslaboratorium ANA Futura

Projekt Projektets syfte har varit att etappvis förse Karolinska Institutets Campus Syd med toppmoderna forskningslokaler för ett institutionsövergripande arbetssätt. Projekt Framtidens LAB. Projektledning av forskningslokaler till Campus Syd. Uppdragsgivare...