Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Hyresgäst kontakt

Ett viktigt led i att ta hand om våra kunder är att ta hand om våra kunders kunder, d.v.s. hyresgästerna. Oavsett om det handlar om hyresgäster i bostäder eller kontor så gäller samma förhållningssätt, de ska känna att vi finns där för deras skull.

Vi anpassar vår information till den nivå av byggkompetens som hyresgästrepresentanten har och vi ser till att hyresgästen får information vid de tidpunkter då de kan ta till sig den. Vi fångar även upp hyresgästens önskemål under hela projektet och försöker styra samordning och beslut enligt en beskedstidplan, som tas fram i samråd med hyresgästen.

Vi hanterar tillkommande och avgående arbeten enligt hyresgästens önskemål, inom de ramar vår uppdragsgivare anger. Vår tanke är att vår uppdragsgivare ska vara helt trygg i att överlämna sina hyresgästkontakter till oss under hela projektgenomförandet.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.