Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Kalkyl

C&M åtar sig kalkyluppdrag i hela byggprocessen. Från att utifrån byggnadsprogram upprätta kostnadsuppskattningar för investeringsbeslut till att göra detaljkalkyler utifrån färdigt förfrågningsunderlag för prismässigt underlag vid upphandling av entreprenörer. C&M projekt arbetar i inom branschen namnkunniga kalkylprogram och har en stor erfarenhetsbank som underlag.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.