Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Energiåtgärdning

De flesta av våra uppdragsgivare har energistyrning som ett självklart krav när de upphandlar projektledning till sina projekt. C&M projekt har projektledare som är certifierade energiexperter för att ha möjlighet att åta oss uppdrag med ovanligt höga krav avseende energilösningar. Dessutom har samtliga projektledare baskunskaper gällande energifrågor och kan driva projekt med normala energikrav enligt gällande regelverk.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.