Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Detaljplaner

De flesta av våra konsulter har erfarenhet av att ta rollen som BAS-P i uppdrag, några är dessutom certifierade Bas-P. Vanligtvis agerar vi som BAS-P parallellt med vår roll som projekterings- eller projektledare, men vi har även möjlighet att endast agera som BAS-P.

I vårt uppdrag som BAS-P ansvarar vi för att samordna byggarbetsmiljön i planerings- och projekteringsskedet. Vi fokuserar även på driftskedet / förvaltningsskedet för att minimera framtida arbetsmiljörisker.

Som BAS-P ansvarar vi för att en arbetsmiljöplan upprättas. I Arbetsmiljöplanen identifierar vi, tillsammans med övriga konsulter i projektet, bedömda arbetsmiljörisker samt tar fram förslag till entreprenören på hur dessa risker kan hanteras i entreprenaden.

Under projekteringsskedet säkerställer vi även att övriga konsulter har beaktat Arbetsmiljölagen (AML) inkl. tillhörande föreskrifter.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.