Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Projekteringsledning

C&M projekt leder projekteringsgruppens arbete för framtagande av handlingar i olika skeden. Allt från förstudier och förslagshandlingar i tidiga skeden till programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. I vårt uppdrag ingår även att se till att vår uppdragsgivare får relationshandlingar i samband med varje projektavslut. Detta innebär att vi upprättar tidplaner för projekteringsarbetet, handlar upp konsulter och leder deras arbete med framtagande av handlingar.

Vi ser till att kundens önskemål avseende kvalitet, miljö och ekonomi inarbetas samt att krav avseende arbetsmiljö och miljö beaktas. Vi säkerställer kort sagt att kundens samtliga önskemål inarbetas i handlingarna samtidigt som gällande regelverk beaktas.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.