Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Byggledning

Vår filosofi är att man bäst löser problem innan de uppkommer. Under produktionen har vi alltid hög närvaro på arbetsplatsen för att se till att entreprenören utför arbetet enligt överenskommen tidplan samt att ekonomi-, kvalitets- och miljöplaner följs.

Våra byggledare tar hand om projektstyrningen på plats genom ständiga avstämningar och uppföljningar mot tidplan. Samtidigt administrerar vi avvikelser avseende både tekniska lösningar och kostnader. Våra ledord under produktionen är framförhållning, struktur och dokumentation.

Vi utför traditionell byggledning under funktions- och utförandeentreprenader men kan även tillhandahålla fullständiga platsorganisationer för delade entreprenader.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.