Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Projektledning

C&M projekt arbetar med projektledning för hela byggprocessen.

Vårt arbete omfattar hela byggprojektet, från detaljplaner, program och projektering till produktion och färdigställande. Detta innebär att vi sköter myndighetskontakter, leder projekteringsgruppens arbete, upprättar tidplaner och kalkyler, upphandlar entreprenader och leder produktionen. Allt förankrat genom regelbundna möten med fastighetsägaren.

Minst lika viktigt som tidiga skeden och produktion är ett väl genomfört projektavslut. Vi ser till att projektstyrningen bibehålls tills samtliga ”lösa trådar” knutits ihop och överlämnats till förvaltningen. Under förvaltningsskedet finns vi till hands för att bistå fastighetsägaren med råd och se till att garantibesiktning sker innan garantitidens utgång. Under detta skede tar vi även del av kundens erfarenheter. På så sätt fyller vi på vår kompetens och vår erfarenhetsbank efter varje slutfört projekt.

Vi kan på så sätt ge våra kunder bra service genom hela byggprocessen. Som en garanti för uppdragsgivaren och som stöd för vår egen verksamhet arbetar vi enligt ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är framtaget internt och därför helt anpassat till vår verksamhet. Vårt ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.