Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

Rådgivning bygglov

C&M projekt tillhandahåller expertis när ditt företag behöver hjälp med frågor om bygglov och detaljplaner så du ökar dina chanser få igenom dina beslut.

Vi hjälper dig med rådgivning inför bygglovsansökan, men även vid eventuella problem som kan uppstå efter erhållet bygglov. I bygglovsprocessen kan vi stötta er genom att granska bygglovshandlingar och bedöma era möjligheter till ett positivt beslut.

I processen ingår tolkning av gällande detaljplaner och dess bestämmelser, vilka avvikelser från gällande detaljplaner som är möjliga med avseende på byggrätter och utformningsfrågor.

Vår expertis beskriver den mest optimala vägen för dig för att kunna få bygglov inklusive startbesked med hänsyn till tidspress, projektekonomi, byggrätt, utformning, stadsbild, mm.

Projektet kan behöva omformas för att hålla sig inom byggrätten eller utformningen. Vi utgår i första hand från kundens behov och önskemål och väljer i samarbete med våra kunder den bästa lösningen.

Vi hjälper dig även med rådgivning när du vill få till en snabbare detaljplaneprocess och stöttar dig i arbetet med kommunen. Vi hjälper dig med att bland annat skapa ”byggbara” detaljplaner och att bemöta kommunala särkrav, mm.

Kontakta oss för rätt hjälp!

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.