Tjänster

Genom att vårt arbete omfattar hela byggprojektet kan vi se till att du som kund få bra service genom hela processen. Som en garanti för er och som stöd för vår egna verksamhet utgår vi ifrån ett utarbetat kvalitets- och miljösystem.

KMA

C&M projekt kan när uppdragsgivaren så önskar avsätta en särskild resurs för uppföljning av Kvalitets- Miljö-. och Arbetsmiljöfrågor i projekterings- och produktionsskedet. Denna resurs används vanligtvis i lite större projekt för att säkerställa en hög och jämn nivå på KMA-arbetet samt avlasta övriga i projektorganisationen.

C&M projekt följer upp och tillser att lagkrav avseende miljö- och arbetsmiljö efterlevs och att uppdragsgivarens egna kvalitets- och miljöprogram arbetas in och beaktas i projektet. Arbetet avseende KMA-frågor följs upp med regelbundna möten.

97% av våra uppdragsgivare upplever kvalitén på
våra tjänster som mycket bra.

95 % av våra uppdragsgivare anger att de kommer
att fortsätta att anlita C&M projekt.

94 % av våra uppdragsgivare skulle
rekommendera C&M projekt till andra.